Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

План заходів

комунального вищого навчального закладу «Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради», спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції

на 2018 -2019н.р.

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

Забезпечити контроль за дотриманням законодавчих та нормативно-правових документів України керівниками структурних підрозділів, педагогічними та іншими працівниками медичного коледжу, запобіганням правопорушень, пов’язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди, конфліктом інтересів, хабарництвом педагогічними працівниками коледжу

Постійно

Футрак Н.О.,уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Поліщук А.Р., юрисконсульт

 

2.

Забезпечити невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і фізичних осіб щодо фактів корупції

При надходженні інформації

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.

Проводити перевірку в установленому порядку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих аудіовізуальних засобах масової інформації, щодо причетності працівників та осіб, які навчаються в Нікопольському медичному коледжі, до вчинення корупційних правопорушень

При надходженні інформації

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору

При проведення конкурсу

Капінус В.А., в.о. директора,

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.

При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних діянь

При прийомі на роботу

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Поліщук А.Р., юрисконсульт

 

6.

Проводити наради з питань виконавської дисципліни

Протягом року

Керівники структурних підрозділів

 

7.

Забезпечити доведення до відома співробітників та осіб, які навчаються в коледжі, інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві.

Протягом року

Футрак Н.О., уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Поліщук А.Р., юрисконсульт

 

8.

Забезпечити своєчасно декларування доходів працівниками, на яких обов’язок декларування доходів покладено Законами України «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання і протидії корупції»

До 1 квітня 2018 року

Футрак Н.О.,уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

9.

Надавати консультації та роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про доходи працівниками, на яких обов’язок декларування доходів покладено Законами України «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання і протидії корупції»

Протягом року

Футрак Н.О.,уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Поліщук А.Р., юрисконсульт

 

10.

Брати участь у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням

Протягом року

Футрак Н.О.,уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Поліщук А.Р., юрисконсульт

 

11.

Шляхом контролю посилити відповідальність співробітників та педагогічних працівників медичного коледжу за дотриманням вимог чинного законодавства при проведенні навчальних занять, практики, семестрових, ліцензійних інтегрованих і державних іспитів

Протягом року

Футрак Н.О., заступник директора з навчально-виробничої роботи,

Коник Л.П., заступник директора з виховної роботи,

керівники структурних

підрозділів

 

12.

Забезпечити об'єктивність оцінювання знань студентів, зокрема, шляхом удосконалення організації проведення директорських контрольних робіт, проведенням обов’язкового тестового контролю із навчальних дисциплін

За планом

внутрішньо-коледжного

контролю

Футрак Н.О.- заступник директора з

навчально-виробничої роботи, Коник Л.П.

заступник директора з

виховної роботи, Зайченко Т.А.,

завідувач навчально-виробничою практикикою,

Траханова Т.І., Мазуренко М.І.-

завідувачі відділень, Сиротіна Ю.Г.-методист

 

13.

Забезпечити функціонування у медичному коледжі “Скриньки довіри” та електронної скриньки nikmeduch@gmail.com

Протягом року

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Журавльова М.О.

 

 

14.

Забезпечити здійснення заходів щодо

недопущення фактів хабарництва та корупції при проведенні прийому

до вищих навчальних закладів

На період роботи

приймальної комісії

Капінус В.А., голова приймальної

комісії, секретар та члени,

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

15

Забезпечити відкрите і прозоре проведення

вступних випробувань

На період роботи

приймальної комісії

Капінус В.А., голова приймальної

комісії,

секретар та члени

 

16

Забезпечити дотримання вимог Умов прийому до медичного коледжу щодо

єдиної форми і кількості вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на бюджетну та контрактну форму навчання

На період роботи

приймальної комісії

Голова приймальної

Капінус В.А., голова приймальної

комісії,

секретар та члени.

 

17

Провести в студентських групах профілактичні бесіди на тему: “Про

відповідальність студентів за здійснення

корупційних правопорушень і хабарництва під час навчанння”

Квітень, травень, грудень,

вересень

 

Коник Л.П., заступник директора з

виховної роботи

куратори

студентських груп

 

18

Спільно з органами студентського

самоврядування провести анонімне анкетування студентів щодо можливих

фактів здирництва та хабарництв

Квітень-червень

2018

Футрак Н.О., уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

Бережна А.Р., голова студентського

самоврядування

 

 

19

Розгляд звіту про виконання плану заходів щодо запобігання правопорушень,

пов’язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди, хабарництва

педагогічними працівниками коледжу в

2017-2018 н.р на засіданні педагогічної ради.

До 30.01.2019

Футрак Н.О.,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

 

 

 

В.о.директор

Нікопольського

медичного коледжу В.А. Капінус