Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

     Одним з головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку є залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи. На базі нашого коледжу працює 26 гуртків, в яких займається 180 студентів (43%).

    Велика увага приділяється гуртковій роботі, що сприяє розвитку і реалізації творчих здібностей студентів та більш глибокому вивченню дисциплін. Участь в такій роботі має свої специфічні особливості, які зводяться до індивідуальної діяльності студентів і є однією з важливих і необхідних складових підготовки висококваліфікованого фахівця. Члени гуртків беруть активну участь у пошуково-дослідницькій роботі, у виготовленні стендів та муляжів з метою поповнення наочності кабінетів і навчальних кімнат.

     Головні мотиви участі студентів у науково-дослідницькій роботі полягають в тому, що ця діяльність спрямована на розвиток аналітичних здібностей, пам’яті, мови студентів, поліпшує засвоєння навчального матеріалу згідно з державними освітніми стандартами.

     Якісне проведення цього напрямку роботи забезпечується нормативно-законодавчими документами серед яких Державна національна програма «Освіта», закон України «Про вищу освіту», про «Наукову і творчу науково-технічну діяльність», які розглядають науково-дослідницьку роботу студентів, як суттєвий компонент підготовки спеціалістів. Такий вид діяльності дає можливість розкривати інтелектуальний потенціал, як студента так і викладача. Студент збагачує свій світогляд і підвищує свою конкурентоспроможність, а викладач свою фахову майстерність і педагогічну компетентність.

     Сьогодні неможливо уявити навчальний процес без втілення різних інноваційних технологій, які широко використовуються і в гуртковій роботі наших студентів. Члени гуртків готують проблемні санбюлетені по актуальним питанням в медичній галузі, проводять цікаві наукові зустрічі в школах, молодіжних аудиторіях міста. Особливу велику просвітницьку роботу виконують волонтерські загони. Вони користуються великою повагою і пошаною жителями нашого міста.

    Педагогічний колектив коледжу повинен сформувати майбутнього спеціаліста як висококваліфікованого фахівця і водночас – громадянина держави, який буде постійно поглиблювати свої знання та прагнути до нового.

    Це завдання ми реалізуємо шляхом роботи у предметних гуртках та включення їх у виконання пошуково-дослідницької роботи, яка сприяє формуванню професійного світогляду, майстерності майбутніх спеціалістів. В цьому навчальному році 31 травня була проведена науково-практична конференція гурткових робіт.

    Змістовні та цікаві дослідження представили:

  • гурток «Джерело» (керівник – викладач медсестринства в педіатрії Касьянова Н.В. дослідницька робота на тему: «Раціональне вигодовування як ефективний профілактичний захід розвитку захворювань дітей раннього віку»;
  • гурток «Здоров’я» (керівник – викладач основ медсестринтсва Артеменко А.С.), науково-дослідницька робота на тему: «Дослідження поширення ожиріння серед підлітків 15-18 років різної статті та його профілактика»;
  • гурток «Прозріння» (керівник – викладач офтальмології Назарук А.Г.), дослідницька робота на тему: «Ультрафіолетове випромінювання та око людини. Користь і небезпека.»;
  • гурток «Екологія та суспільство» (керівник – викладач екології та профілактичної медицини Москаленко В.В.) дослідницька робота на тему: «Ожиріння – проблема всесвіту»
  • гурток «Дивослово» (керівник – викладач української мови, української літератури та зарубіжної літератури), дослідницька робота на тему: «Мова рушників»;

    Кращою визнана дослідницька робота гуртка «Здоров’я», яка посіла І місце (керівник гуртка Артеменко А.С.).

    Багаторічний досвід показує, що творчість наших викладачів безмежна, а їх сумісна робота зі студентами є доцільною, бо дає відчутні результати у питанні підготовки спеціалістів сучасного рівня.