Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Нікопольський медичний коледж

 

Головна проблема коледжу в 2018-2019н.р.:

Високоякісна професійна підготовка конкурентоспроможних медичних працівників відповідно до вимог міжнародних медичних настанов

 

 

 

Напрямки вирішення:

> Використання сучасних освітніх методів формування професійних компетентностей медичного працівника та критеріїв їх оцінювання;

> Надання студентам системи інтегрованих знань, вмінь, навичок з метою сформування у них адаптаційних здатностей до майбутньої професії;

    > Гармонійне поєднання традиційної та інноваційної стратегій навчання;

> Вдосконалення та використання здоров'я зберігаючих освітніх технологій;

    > Міждисциплінарний підхід до організації навчання;

> Впровадження освітніх інновацій як основного чинника професійної підготовки медичних працівників;

    > Використання тренінгових, інтерактивних освітніх технологій;

> Впровадження у практику роботи сучасних досягнень педагогіки, психології, передового педагогічного досвіду;

> Формування особистості медичного працівника зі світоглядом та мисленням, що дозволяє оперативно реагувати на запити суспільства та успішно конкурувати з іншими фахівцями;

> Формування у майбутніх фахівців здатності до професійного мислення, розвиток творчих здібностей, створення умов для особистісного становлення;

> Розвиток студентського самоврядування, соціальна підтримка студентської молоді;

> Співпраця з департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА щодо професійно-практичної підготовки студентів та працевлаштування випускників.


 

Нікопольський медичний коледж

 

Затверджую

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

_______________ Н.О. Футрак "__"_________________ 2018р.

 

 

Графік

проведення декад знань цикловими комісіями

на 2018-2019 н.р.

 

Назва циклової комісії

Термін проведення

Виконавці

1.

Циклова комісія клініко-педіатричних, клініко-акушерських дисциплін та вузьких спеціальностей

 

 

12.11.18 -23.11.18

 

Касьянова Н.В. викладачі ЦК

 

2.

 

 

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

 

04.12.18-14.12.18

Говоруха С.В.

викладачі ЦК

3.

Циклова комісія соціально-економічних, гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

 

25.02.19-07.03.19

 

Чорновіл І.С.

викладачі ЦК

4.

Циклова комісія клініко-терапевтичних дисциплін та вузьких спеціальностей

 

18.03.19-29.03.19

 

 

Шайко Н.І.

викладачі ЦК

5.

 

 

Циклова комісія клініко-хірургічних дисциплін та вузьких спеціальностей

 

01.04.19-12.04.19

 

Журавльова Т.Л.

викладачі ЦК

 

 


 

 

Нікопольський медичний коледж

 

Затверджую

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

_______________Н.О. Футрак

„__”________________ 2018р.

 

 

План засідань

школи педагогічної майстерності на 2018-2019 н. р.

 

 

Тема

 

Термін

 

Відповідальні

1.

Диспут: «Як працювати з гіперактивними студентами»

 

Інформаційна година бібліотекара

20.11.2018

 

 

20.11.2018

Касьянова Н.В., викладачі ЦК

Зав. бібліотекою

Сєрікова Л.М.

2.

Майстер-клас «Дієві методики запам’ятовування, яким можна навчити студентів»

18.12.2018

Говоруха С.В., викладачі ЦК

3

Семінар-практикум «Прийоми розвитку критичного мислення. Метод «Думай, збирайся, ділись»

15.01.2019

Шайко Н.І., викладачі ЦК

4.

Семінар «Ключові особливості проведення інтернет-олімпіад»

19.03.2019

Чорновіл І.С., викладачі ЦК

5.

Психолого-педагогічний тренінг «Запобігання професійному вигоранню»

 

 

«Ярмарок педагогічних ідей» з виставкою методичної документації

 

21.05.2019

 

 

 

 

21.05.2019

Журавльова Т.Л., викладачі ЦК, психолог Шпонька О.М.

Коник Л.П., Шайко Н.І., Баранова О.В., Рєзун В.О.

викладачі коледжу

 


Нікопольський медичний коледж

 

 

Затверджую

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

______________ Н.О. Футрак

«___»______________2018р.

 

 

Графік обласних відкритих

заходів на 2018-2019 н.р.

 

Заходи

Терміни

Відповідальні

Обласне теоретичне заняття з української літератури на тему: «М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків»

Лютий-березень 2019 (за розкладом)

Рєзун В.О.

Обласне теоретичне заняття з акушерства на тему: «Багатоплідна вагітність. Акушерські операції»

Листопад 2018 (за розкладом)

Баранова О.В.

Обласна методична рада на тему:

«Виховання студента у сучасному соціумі»

Лютий - березень 2019

Коник Л.П., Сєрікова Л.М., Футрак Н.О., Сиротіна Ю.Г., голови ЦК, куратори

 

 

 


 

 

 

Передовий педагогічний досвід викладачів

Нікопольського медичного коледжу

на 2018-2019 н.р.

 

 

Поширюється груповий досвід роботи викладачів

Волчок О.М., Любчої Н.О., Ковальчук Т.М., Шевченко В.Г.

на тему: «Інноваційні технології та міждисциплінарна інтеграція в системі вищої медичної освіти»

 

 

Вивчається та узагальнюється досвід роботи викладача

Коник Л.П.

на тему: «Виховання професійної культури спілкування у майбутніх медичних працівників»

 

 

Вивчається та узагальнюється досвід роботи викладача

Баранової О.В.

на тему: «Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Комп’ютеризація навчального процесу при вивченні акушерства»

 

 

Вивчається досвід роботи викладача

Рєзун В.О. на тему «Використання фреймових структур на заняттях з української мови та літератури»