Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Медсестринське вдділення

 

      

Очолює відділення Мазуренко Микола Іванович - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін: "Медсетсринство в інфектології ", «Інфектологія".

 

 

 

 

 

Спеціальність 223 «Медсестринство»

Спеціалізація «Сестринська справа»

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяці

 

 

        

         Реформа медсестринства, що відбулася в Україні передбачає підготовку медичної сестри нового типу. Медична сестра сьогодні здійснює як догляд за пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах так і в домашніх умовах, ретельно виконує доручення лікарів, спостерігає та повідомляє лікаря про стан пацієнта, у разі відсутності лікаря надає невідкладну допомогу, заповнює медичну документацію, проводить профілактичні заходи, спрямовані на попередження захворювань.

         Освітній процес зі спеціальності 223 «Медсестринство» за кваліфікацією «сестра медична» здійснюється згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та за освітньо-професійною програмою відповідно до вимог МОН України.

         Викладачі відділення беруть активну участь у підготовці студентів до обласного конкурсу фахової майстерності «Ескулап». Здобувши високий професійний рівень в стінах Аlma Mater, випускники медсестринського відділення самовіддано працюють в різних медичних установах району, області, країни та за її межами. Враховуючи результати проходження та захисту студентами переддипломної практики, складання ліцензованого іспиту Крок М Сестринська справа та комплексного іспиту з фаху, а також за результатами відгуків керівників ЛПЗ, де працюють випускники відділення, можна впевнено констатувати, що рівень підготовки медичних сестер відповідає державним вимогам. Кваліфікація спеціаліста «сестра медична» дає змогу випускникам працювати на посадах медичних сестер в установах охорони здоров’я різного профілю. Отримавши ступінь «молодшого спеціаліста», медичні сестри мають можливість продовжити освіту в медичних університетах та здобути ступінь бакалавра, а в перспективі - й магістра. Зросла роль медичних сестер, які здобувають освіту в Україні за європейськими стандартами. Медична сестра стає справжнім партнером лікаря у наданні медичної допомоги пацієнтам.