Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Фельдшерське ВІДДІЛЕННЯ

 

  

Очолює відділення Траханова Тетяна Іванівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
викладач дисциплін: "Репродуктивне здоров’я","Анатомія людини".

        

 

 

 

 

Спеціальність 223 Медсестринство

Спеціалізація Лікувальна справа

 

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)2 роки 10 місяці

 

 

         Освітній процес зі спеціальності 223 «Медсестринство» за кваліфікацією «фельдшер» здійснюється згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та за освітньо-професійною програмою відповідно до вимог МОН

         У коледжі створені всі умови для успішного оволодіння студентами професійними знаннями: сучасні аудиторії, навчальні кімнати, обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання. Під час проведення навчальних занять широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. На відділенні постійно проводиться робота по удосконаленню  рівня практичної підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою. Наші випускники підготовлені до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках. Більшість з них працює сьогодні в міських і районних лікувально-профілактичних закладах на первинних посадах фельдшера.

         Ми дбаємо про те, щоб майбутні фельдшери в стінах медичного коледжу зростали не лише професійно, але й стали носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.