Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Циклова комісія соціально-економічних, гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

Викладацький склад

Чорновіл І.С.  – голова   циклової  комісії,   викладач,  «спеціаліст  першої   кваліфікаційної категорії»

Коник Л.П.  –   заступник директора з виховної роботи викладач, «спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії», «викладач-методист»

Сиротіна Ю.Г. – методист, викладач, «спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії»

Рєзун В.О.  –     викладач, «спеціаліст  першої кваліфікаційної категорії»

Гаркава Т.В.  –  керівник фізичного виховання,  викладач, «спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії»

Купріянова І.А. – викладач, «спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії»

Войцеховська Л.В. – викладач, «спеціаліст першої  кваліфікаційної категорії»

Чорновіл Т.С. – викладач, «спеціаліст»

Федулова О.О. – викладач, «спеціаліст» 


Коротко про нас…

Чорновіл Ірина Сергіївна голова циклової комісії соціально-економічних, гуманітарних дисциплін та фізичного виховання.

Дисципліна викладання«Іноземна мова»,   «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  «Основи латинської мови з медичною термінологією»

Освіта: Запорізький державний університет, 2008 р. ; Класичний приватний університет, 2009 р.

Стаж педагогічної роботи: 10 років.

Категорія: «перша».

 Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки    спеціалістів, 2016р.

 Педагогічне кредо"До кожної дитини є десятки ключиків,  і все залежить від того, як повернути той чи інший ключик".

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Формування комунікативної компетентності студентів засобами ігрових технологій".


Сиротіна Юлія Григорівна методист

Дисципліна викладання:

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова»

Освіта: Запорізький державний університет, 2002 р.

Стаж педагогічної роботи: 16 років.

Категорія: «вища».

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): Запорізький державний медичний університет, 2018р.  

Педагогічне кредо: "Інформація в чистому  вигляді – це не знання. Справжнє джерело   даних – це досвід".

Навчально-методична проблема,  над якою працює:  "Нові підходи до вивчення іноземної мови".


Коник Любов Павлівна заступник директора з виховної роботи

Дисципліна викладання:

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 1992 р.         

Стаж педагогічної роботи: 36 років.

Категорія: «вища».

Звання: «викладач-методист»

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2014 р. 

Педагогічне кредо:   " Людина в цьому світі повинна навчатися, творити, пізнавати, мріяти, любити".

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Використання інтерактивних завдань на заняттях української мови".


  Рєзун Вікторія Олексіївна

Дисципліна викладання«Українська література», «Зарубіжна література», «Українська мова»

Освіта:Криворізький державний педагогічний університет, 2004 р.       

Стаж педагогічної роботи: 22 роки.

Категорія: «перша».

  Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): Дніпровська академія неперервної освіти, 2019р.

Педагогічне кредо"Навчаючи інших – вчишся сам"(Сенека)

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях української літератури ".


Гаркава Тетяна Віталіївна керівник фізичного виховання

Дисципліна викладання: «Фізичне виховання», «Фізична культура»

Освіта: Полтавський державний педагогічний університет, 1995 р.

Стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Категорія: «вища».

 Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): Дніпровська академія неперервної освіти, 2018р.

Педагогічне кредо:   "Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо життя – це процес, тому потрібно завжди рухатись вперед"

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Інновації у викладанні фізичної культури".


  Купріянова Ірина Анатоліївна

Дисципліна викладання: «Фізичне виховання», «Фізична культура»

Освіта: Ленінградський інститут фізичної культури, 1985 р.

Стаж педагогічної роботи: 31 рік.

Категорія: «вища».

Звання: «майстер спорту».

 Підвищення кваліфікації  (курси, стажування):  Дніпровська академія неперервної освіти, 2018р.

Педагогічне кредо: "Здорова людина – щаслива людина. Щаслива     людина – удачлива".

Навчально-методична проблема,  над якою працює:

"Умови доцільного використання інтерактивних технологій на заняттях з фізичного виховання".


Войцеховська Лілія Володимирівна

Дисципліна викладання«Фізичне виховання»,  «Фізична культура»

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, 1991 р.

Стаж педагогічної роботи: 28 років.

Категорія: «перша».

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): Дніпропетровський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015 р.  

Педагогічне кредо"Вчитель – не той хто вчить, а той у якого вчаться"

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Форми організації інтерактивних занять з фізичного виховання".


Чорновіл Тетяна Сергіївна

Дисципліна викладання«Математика», «Основи економічної теорії», «Інформатика»

Освіта: Класичний приватний університет, 2012 р.; Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, 2018 р.

Стаж педагогічної роботи: 4 роки.

 Категорія: «спеціаліст».

Педагогічне кредо"Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому".

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики та інформатики".


Федулова Оксана Олександрівна

Дисципліна викладання:  «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Людина і світ»

Освіта: Запорізький державний університет, 2011 р.

Стаж педагогічної роботи: 3 роки.

 Категорія: «спеціаліст».

Педагогічне кредо"Навчаючи інших – вчитись самій, і все в житті робити з любов‘ю".

Навчально-методична проблема,  над якою працює"Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з історії".


Наша база (кабінети, лабораторії) циклової комісії