Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Проблема, над якою працює циклова комісія:

Підвищення мотивації студентів до активної навчальної діяльності за допомогою міждисциплінарної інтеграції


Викладацький склад

Говоруха С.В. - голова циклової комісії, викладач, «спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії».

Шевченко В.Г. – викладач, «спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії», «викладач-методист».

Каштан Н.О. – викладач, «спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії».

Алексеенко В.В. – викладач

Антонова Т.В. – викладач, «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії»

Шпонька О.М. – викладач


Коротко про нас

Говоруха Світлана Вікторівна  - голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін

Дисципліна викладання«Анатомія людини», «Патоморфологія та патофізіологія».

Освіта: Дніпропетровська державна медична академія, 1999

Стаж педагогічної роботи: 16 років.

Категорія: «вища».

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування)ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», курс Анатомія людини, 2018

Кредо: «…Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» В.О. Сухомлинський

«Неможливо примусити людину щось зробити – треба допомогти їй захотіти зробити це» Льюіс

ППД: Застосування нетрадиційних форм занять з використанням міждисциплінарної інтеграції при вивчені дисципліни Анатомія людини (поширювався в 2016р.)


Шевченко Валентина Григорівна

Дисципліна викладання: «Фармакологія та медична рецептура», «Медична хімія».

Освіта: Запорізький медичний інститут, 1979

Стаж педагогічної роботи: 37 років.

Категорія: «вища».

  Звання: «викладач-методист».

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування):

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Квітень 2016р. – Медична хімія; Січень 2017р. – Фармакологія

Кредо:

«Постійне самовдосконалення, саморозвиток, самореалізація, гармонізація інтелектуальних та моральних якостей. Духовна єдність зі студентами, підтримка їх внутрішніх сил, розуміння та сприйняття студентів».

ППД: «Інноваційні технології та міждисциплінарна інтеграція в системі медичної освіти».


Каштан Наталя Олександрівна

Дисципліна викладання«Біологія», «Хімія»

ОсвітаКриворізький державний педагогічний інститут, 1984

Стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Категорія: «вища»

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування):

Червень 2016р,  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України” з циклу  Хімія,  Медична хімія.

Лютий  2017р.,  Харківська медична академія післядипломної освіти, з циклу Біологія та Медична біологія.

Кредо: «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна.»  В.Сухомлинський

ППД: «Міждисциплінарна інтеграція при викладанні дисциплін природничого циклу» (узагальнювався в 2017р.)


Антонова Тетяна Василівна

Дисципліна викладання«Мікробіологія», «Основи біологічної фізики та медична апаратура»,  «Медична біологія»

ОсвітаДніпропетровський державний університет ім. О. Гончара, факультет мікробіології та вірусології, 2010р.

Стаж педагогічної роботи: 7 років.

Категорія: «друга»

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування):

Вересень 2013р,  м. Київ НМУ, «Мікробіологія»

Лютий  2015р.,  Дніпропетровська медична академія,  «Медико – біологічна фізика».

Кредо: «Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості»     Амелія Ергарт.


Алексеенко Володимир Віталійович

Дисципліна викладання«Фізика та астрономія», «Географія».

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут, 1986р.

Стаж педагогічної роботи: 21 рік

Категорія: «спеціаліст»

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування)КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 2017р.

Кредо: «Людина повинна оволодівати знаннями всіх наук, які створило людство».

ППД: «Міждисциплінарна інтеграція при викладанні фізики»


Шпонька Ольга Миколаївна

Дисципліна викладання«Основи психології та міжособового спілкування», «Основи загальної та медичної психології»

Освіта: Національна академія внутрішніх справ, 2017р.

Стаж педагогічної роботи: 1рік

Категорія: «спеціаліст»

Підвищення кваліфікації  (курси, стажування): -

Кредо: «Сприяння повноцінному розвитку особистості студента, створення умов в яких студент буде саморозвиватись та самовдосконалюватись».


Наша база (кабінети, лабораторії) циклової комісії